office交流網--QQ交流群號

Access培訓群:792054000         Excel免費交流群群:686050929          Outlook交流群:221378704    

Word交流群:218156588             PPT交流群:324131555

Access單擊組閤框自動下拉列錶

2017-12-23 16:32:00
tmtony8
原創
6864

Access組閤框也叫下拉框。是由一箇文本框和一箇下拉箭頭組成。當點擊下拉的箭頭,組閤框會展開數據列錶。

現在希望實現不管點擊組閤框的哪箇位置,都能實現自動下拉列錶。


在窗體上添加一箇組閤框控件名爲“Combo0”。當組閤框穫取焦點的時候,自動下拉

Me.Combo0.OnGotFocus = "=Combo0.dropdown"效果圖:點擊組閤框,自動下拉數據列錶    分享