office交流網--QQ交流群號

Access培訓群:792054000         Excel免費交流群群:686050929          Outlook交流群:221378704    

Word交流群:218156588             PPT交流群:324131555

打印窗體但不打印窗體上的按鈕

2002-03-08 17:48:00
tmtony-Office中國
原創
2354

問題(網友):

   我想打印窗體但不想打印窗體上的按鈕

   有沒有高招

解決辦法:
    1) 你可在打印前把窗體的按鈕隱藏啊
       打印後再顯示齣來

    2) 更簡單的辦法是把按鈕的[何時顯示] 屬性設成隻屏幕顯示卽可

    3) 更專業辦法還是爲窗體創建對應的報錶,窗體主要用於數據録入與交互,報錶纔是用來展示打印齣來的內容的


(界麵_窗體_子窗體-相關文章技巧鏈接):
在 Access 2002 中更改報錶的打印機設置
分享