office交流網--QQ交流群號

Access培訓群:792054000         Excel免費交流群群:686050929          Outlook交流群:221378704    

Word交流群:218156588             PPT交流群:324131555

Excel圖錶添加數據標籤

2019-12-30 08:00:00
tmtony8
原創
357

在Excel錶格中,生成的圖錶是沒有數據標籤的。

如何在圖錶上添加上具體的數值標籤


1. 創建圖錶後,選中圖錶柱子,右鍵-添加數據標籤 


2. 添加完成數據標籤效果如下圖

    分享