office交流網--QQ交流群號

Access培訓群:792054000         Excel免費交流群群:686050929          Outlook交流群:221378704    

Word交流群:218156588             PPT交流群:324131555

Excel録入數字自動添加小數點

2020-01-09 08:00:00
tmtony8
原創
326

在Excel錶格中録入數字的的時候,如果數字存在小數點,手動添加有時會相當麻煩

有沒有好的辦法録入數字後自動添加小數點呢?

操作方法

點擊菜單欄【文件】-【選項】-【高級】,勾選【自動插入小數點對象卽可 

輸入數字後,自動在後麵兩位添加小數點

    分享