office交流网--QQ交流群号

Access培训群:792054000         Excel免费交流群群:686050929          Outlook交流群:221378704    

Word交流群:218156588             PPT交流群:324131555

繁体Access链接到SqlServer数据表出现 #已删除字样

2017-09-01 14:04:00
zstmtony
原创
2637

繁体Access链接到SqlServer数据表出现 #已删除字样


显示效果如下:

 

经检查发现是sql server数据表内容中同是含有简体与繁体文字 内容导致的


解决办法:

  删除记录内容中有简体的内容的记录即可

   

    分享